การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาซื้อขาย

12.04.2017 / 13:17

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากวันศุกร์ประเสริฐ และวันจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี ส่งผลให้ตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย*

กำหนดเวลาซื้อขายโลหะและ CFD สำหรับน้ำมัน:


  • 14 เมษายน 2017 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 เมษายน 2017 – เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

กำหนดเวลาซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีอเมริกัน:


  • 14 เมษายน 2017 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 เมษายน 2017 – เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

กำหนดเวลาซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีเยอรมันและอังกฤษ:


  • 14 เมษายน 2017 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 เมษายน 2017 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 18 เมษายน 2017 – เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

กำหนดเวลาซื้อขาย US Shares, Powershares ETFs, iShares ETFs:


  • 14 เมษายน 2017 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 เมษายน 2017 – เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดเวลาซื้อขายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

 

ด้วยความเคารพ
RoboForex