การเปลี่ยนแปลงเอกสารกำกับดูแล

20.03.2017 / 14:00

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2017 เอกสารการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้:

  1. Smart Stop Out

    ปรับใช้การประมวลผล Stop Out แบบใหม่ในแพลตฟอร์ม cTrader ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ Smart Stop Out ได้ที่ส่วนคำถามที่พบบ่อย

  2. คำอธิบายเกี่ยวกับสถานะของข้อกำหนดโปรแกรม/บริการ

    เงื่อนไขโปรโมชั่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มีการแก้ไขข้อตกลงระหว่างลูกค้า/พาร์ทเนอร์กับบริษัทอย่างเป็นทางการ

  3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับเลเวอเรจบนบัญชีสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ 50,000,000 USD

    ถ้าปริมาณตำแหน่งที่เปิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000,000 USD ค่าเลเวอเรจที่ยอมรับได้คือ 1:500 ถ้าปริมาณตำแหน่งที่เปิดคือตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 200,000,000 USD ค่าเลเวอเรจที่ยอมรับได้คือ 1:200 ถ้าปริมาณตำแหน่งที่เปิดมากกว่า 200,000,000 USD ค่าเลเวอเรจที่ยอมรับได้คือ 1:100

คุณสามารถดูเอกสารอย่างละเอียดได้ที่หน้า "เอกสาร RoboForex"

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ ในส่วน "ติดต่อ"

โปรดทราบ เอกสารที่ได้รับการอัปเดตจะถือว่ายอมรับโดยคุณ หากไม่มีการปฏิเสธภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้รับจดหมายฉบับนี้

ด้วยความเคารพ
RoboForex