ทำไมไม่มีข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับตำแหน่งเปิดของฉัน

คุณจำเป็นต้อง "ยก" แผงควบคุมพร้อมข้อมูลบัญชี โดยคลิกไอคอนที่มีเส้นขนานสองเส้นเหนือกราฟและกดค้างไว้