ฉันสามารถโหลดประวัติราคาอ้างอิงได้อย่างไร

ประวัติราคาอ้างอิงของแต่ละตราสารจะถูกโหลดเมื่อคุณเลื่อนกราฟการซื้อขายทางด้านซ้ายไปยังวันก่อนหน้านี้ คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติทั้งหมดที่จัดเก็บได้จากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท