ฉันจะโหลดประวัติราคาได้อย่างไร?

ประวัติราคาสำหรับแต่ละตราสารจะถูกโหลดเมื่อคุณเลื่อนแผนภูมิไปทางซ้ายจนถึงวันที่ก่อนหน้า คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติทั้งหมดที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท