ฉันต้องทำอย่างไรหากบัญชีโอนมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการฝากเงินในบัญชีซื้อขาย?

ในกรณีนี้มีหลายทางเลือกด้วยกัน:

  • ฝากเงินจำนวนที่ขาดไปยังบัญชีโอนและจากนั้นฝากเงินในบัญชีซื้อขาย
  • ฝากเงินจำนวนที่ขาดไปยังบัญชีโอนจากบัญชีโอนอื่นและจากนั้นฝากเงินในบัญชีซื้อขาย
  • ฝากเงินในบัญชีซื้อขายด้วยยอดรวมที่มีอยู่บนบัญชีโอนและจากนั้นฝากเงินในบัญชีซื้อขายจากบัญชีโอนอื่น