ถ้าฉันไม่มีรูปหรือเอกสารสแกน ฉันต้องทำอย่างไร

นอกจากการใช้เครื่องสแกน สามารถบันทึกเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันโดยช่องทางต่อไปนี้

  • กล้องถ่ายรูป
  • กล้องเว็บแคม
  • โทรศัพท์มือถือ

สิ่งสำคัญที่สุดคือสำเนาเอกสารดิจิทัลต้องแสดงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างชัดเจน

คุณสามารถอ่านเอกสารและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการยืนยันในส่วนสมาชิกของคุณ