ฉันจะผ่านการตรวจสอบที่อยู่ได้อย่างไร

ในการยืนยันที่อยู่ของคุณ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษที่ส่วนสมาชิกของคุณและแนบสำเนาสแกนเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการยืนยันในส่วนสมาชิกของคุณ