ฉันจะผ่านการตรวจสอบที่อยู่ได้อย่างไร

ในการยืนยันที่อยู่ของคุณ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษที่ส่วนสมาชิกของคุณและแนบสำเนาสแกนเอกสาร

รายชื่อของเอกสารทั้งหมดและข้อกำหนดสำหรับการยืนยันที่อยู่สามารถพบได้ที่หน้า "การยืนยัน" บนเว็บไซต์ของเรา