การตรวจสอบคืออะไรและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใด

การตรวจสอบคือการยืนยันเอกสารข้อมูลส่วนตัวของคุณ

จุดประสงค์หลักของการยืนยันตัวตนคือเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับเงินและส่วนสมาชิกของคุณ นอกจากนี้ ลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบจะสามารถเข้าถึงบริการเสริมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการผ่านการยืนยันตัวตน คุณต้องผ่าน 2 ขั้นตอน: ยืนยันตัวตนของคุณ (การยืนยันทางเอกสารเกี่ยวกับตัวตนของคุณ) และที่อยู่ (การยืนยันทางเอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ที่แท้จริงของคุณ)