กำไรในฟอเร็กซ์ได้รับการคำนวณอย่างไร

สมมติว่าคุณซื้อ EURUSD 1 ล็อต ที่ 1.2291 และภายหลังปิดตำแหน่งที่ 1.2391 เมื่อทำการเปิดตำแหน่ง คุณซื้อ 100,000 EUR ซึ่งเป็น 1,2291 * 100,000 = 122,910 ใน USD โดยพื้นฐานแล้ว คุณได้รับสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 122,910 USD เมื่อปิดตำแหน่ง คุณขายสินทรัพย์นี้ที่มีมูลค่า 100,000 EUR เนื่องจากราคาเปลี่ยน ทำให้มีมูลค่า 123,910 USD (1,2391 * 100,000) ผลกำไรของคุณจะเป็น 123,910-122,910 = 1,000 USD