กฎการดำเนินการสำหรับหุ้นบนแพลตฟอร์มนี้คืออะไร

 1. คำสั่ง Stop หรือ Limit จะทำงานเมื่อถูกสร้างขึ้นแล้ว เฉพาะคำสั่งที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่สามารถแก้ไข/ยกเลิกได้ในช่วงเวลาการซื้อขาย ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่ใช้งานอยู่ในหน้า "คำสั่งซื้อขายที่ใช้งานอยู่" ในสรุปบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า

 2. คำสั่งซื้อขายที่ตรงตามเงื่อนไขด้านล่างจะเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังดำเนินการ"

  2.1 คำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งแล้ว
  2.2 คำสั่ง Stop Loss, Take Profit, Stop Out ที่ถูกสร้างขึ้น
  2.3 คำสั่ง Stop, Limit ที่ถูกตั้งตามราคาทริกเกอร์

 3. ค้นหาคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่มีสถานะ "กำลังดำเนินการ" ในแท็บ "คำสั่งซื้อขายที่ใช้งานอยู่" ในสรุปบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า จนกว่าระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ดำเนินการแล้ว" หรือ "ถูกปฏิเสธ"

 4. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสถานะ "กำลังดำเนินการ" จะถูกยกเลิกโดยระบบอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดวันในทุกๆวัน

 5. เมื่อคำสั่งซื้อขายถูกดำเนินการแล้ว กล่าวคือดีลที่เกี่ยวข้องถูกเปิดหรือปิดที่ราคาที่ตั้งไว้และสถานะคำสั่งถูกเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการแล้ว"

 6. เมื่อคำสั่งซื้อขายถูกยกเลิกโดยผู้ใช้หรือถูกปฏิเสธโดยระบบ สถานะคำสั่งจะถูกเปลี่ยนเป็น "ถูกยกเลิก" หรือ "ถูกปฏิเสธ" ตามลำดับ

 7. ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่ "ดำเนินการแล้ว" "ถูกยกเลิก" และ "ถูกปฏิเสธ" ทั้งหมดได้ในแท็บ Trade Blotter ในสรุปบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า

 8. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดจะดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลาซื้อขายตราสารเท่านั้น สามารถจัดการคำสั่งซื้อขายหลังและก่อนช่วงการซื้อขาย: วางและแก้ไข Take Profit, Stop Loss, Limit และ Stop แม้ว่าตลาดจะปิด คำสั่งเหล่านี้จะถูกดำเนินการหลังจากเซสชั่นการซื้อขายได้เริ่มต้นขึ้น

 9. ค่าคอมมิชชันที่เกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งซื้อขายที่ดำเนินการแล้วเพิ่มขึ้น ตามค่าคอมมิชชันของดีลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่เปิดและปิดดีล

 10. ในกรณีที่ระดับมาร์จิ้นของบัญชีน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับ Stop Out ระบบจะส่งคำสั่ง Stop Out เพื่อปิดดีลที่เปิดอยู่ทั้งหมด ในกรณีที่คำสั่ง Stop Out ถูกยกเลิกโดยระบบผู้ให้ราคาและระดับมาร์จิ้นของบัญชียังคงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับ Stop Out ระบบจะส่งคำสั่ง Stop Out อีกครั้ง

 11. Stop Loss, Take Profit, Stop Out หรือคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ปิดดีลด้วยสถานะ "ดำเนินการแล้ว" เปลี่ยนสถานะของดีลที่เกี่ยวข้องเป็น "ปิด" เมื่อคำสั่งซื้อขายที่เกี่ยวข้องถูก "ดำเนินการแล้ว" สถานะของดีลจะกลายเป็น "ปิด" ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายที่เกี่ยวข้องถูกปฏิเสธ สถานะของดีลจะกลายเป็น "เปิด" อีกครั้ง

 12. ดีลที่ "เปิด" "ปิด" และ "ถูกปิด" ทั้งหมดจะถูกระบุไว้ในแท็บตำแหน่งของสรุปบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า

 13. เมื่อสิ้นสุดวันตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ดีลที่ถูกปิดทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีและกลายเป็นผลการเทรดบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า

 14. ค้นหาผลการเทรดทั้งหมดพร้อมกับธุรกรรมยอดคงเหลือ (ฝาก/ถอน) และเงินปันผลในกรณีที่ซื้อขายหุ้น ในหน้าประวัติในสรุปบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า

 15. RoboForex ใช้ระบบผู้ให้ราคาของบุคคลที่สามสำหรับการกำหนดราคาและปริมาณที่มีอยู่ ดังนั้นการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับราคาและความพร้อมของสภาพคล่องของระบบผู้ให้ราคา ถึงแม้ว่า RoboForex จะดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าทั้งหมด แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งประเภทใดก็ตาม หรือคำสั่งอาจถูกปฏิเสธโดยระบบผู้ให้ราคา

 16. คำสั่งซื้อขายที่ส่งใกล้เวลาเปิดการซื้อขาย: โปรดทราบว่าตลาดอาจมีความผันผวนเป็นพิเศษเมื่อใกล้เปิดเซสชั่นการซื้อขาย โดยราคาและปริมาณที่มีอยู่มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและข้อมูลที่ป้อนจากตลาดต่างๆ อาจทำงานช้าหรือไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว RoboForex ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำสั่งที่ส่งใกล้เวลาเปิดการซื้อขายจะต้องได้รับราคาดีที่สุด คุณอาจจะพิจารณาการใช้คำสั่ง Limitที่ราคาเปิด แต่อย่างไรก็ตามควรใช้คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดหากคุณต้องการเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการ ในกรณีที่คำสั่ง Take Profit หรือ Stop Loss ถูกปฏิเสธ ระดับTake Profit และ Stop Loss จะถูกลบออก