ประเภทของคำสั่งและคำจำกัดความที่ใช้ในแพลตฟอร์มคืออะไร?

1. Market Order
คำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน ราคาดำเนินการที่ดีที่สุดรับประกันโดยระบบผู้ให้ราคา ไม่รับประกันราคาคำสั่งที่ร้องขอ

2. คำสั่ง Buy Limit
คำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อซื้อที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เงื่อนไขราคา: ราคา Ask ปัจจุบันน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาคำสั่งที่วางไว้ รับประกันราคาคำสั่งซื้อที่ร้องขอ ราคาดำเนินการดีกว่าหรือเท่ากับราคาที่ประกาศ

3. คำสั่ง Buy Stop
คำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อซื้อที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เงื่อนไขราคาสำหรับ FX/ดัชนี: ราคา Ask ปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับราคาคำสั่งที่ประกาศไว้ เงื่อนไขทริกเกอร์สำหรับหุ้น: ราคาสุดท้ายมากกว่าหรือเท่ากับราคาคำสั่งที่ประกาศ ไม่รับประกันราคาคำสั่งที่ร้องขอ

4. คำสั่ง Sell ​​Limit
คำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เงื่อนไขราคา: ราคาBid ปัจจุบันสูงกว่าหรือเท่ากับราคาคำสั่งที่ประกาศ รับประกันราคาคำสั่งซื้อที่ร้องขอ ราคาดำเนินการดีกว่าหรือเท่ากับราคาที่ประกาศ

5. คำสั่ง Sell ​​Stop
คำสั่งรอดำเนินการเพื่อขายที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เงื่อนไขราคาสำหรับ FX/ดัชนี: การเสนอราคาปัจจุบันน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาคำสั่งที่ประกาศ เงื่อนไขราคาสำหรับหุ้น: ราคาสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาคำสั่งที่ประกาศ ไม่รับประกันราคาคำสั่งที่ร้องขอ

6. การตั้งเวลาหมดอายุ (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop):

Good Til Cancelled (GTC) – คำสั่งซื้อจะมีผลทันทีหลังจากตั้งค่าจนกว่าจะยกเลิก
Day order – คำสั่งจะยังคงอยู่จนถึงสิ้นสุดวันซื้อขาย ซึ่งในกรณีนี้จะถูกยกเลิกหากไม่เปิดใช้งาน
End of Week – คำสั่งซื้อจะใช้ได้จนถึงสิ้นสัปดาห์ซึ่งเป็นวันศุกร์
End of Month – คำสั่งซื้อจะมีผลจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน
Select Date and Time – การกำหนดด้วยตนเอง

7. คำสั่ง Stop Loss
คำสั่งหยุดเพื่อปิดดีล เงื่อนไขราคาสำหรับ FX/ดัชนี: ราคาbid ปัจจุบัน (สำหรับดีลBuy) หรือราคาAsk ปัจจุบัน (สำหรับดีลSell) ไปถึงระดับ Stop Loss เงื่อนไขราคาสำหรับหุ้น: ราคาสุดท้ายถึงระดับ Stop Loss ไม่รับประกันราคาคำสั่งที่ร้องขอ

8. Trailing Stop
Trailing Stop คือ Stop Loss แบบเคลื่อนที่ตามราคา เมื่อคุณตั้งค่า Trailing Stop คุณต้องระบุจำนวน pip ระหว่างราคาปัจจุบันและ Trailing Stop หากตลาดเคลื่อนที่ไปตามทางของคุณ Trailing Stop จะติดตามราคาและจะถูกทริกเกอร์ก็ต่อเมื่อราคากลับตัวและเคลื่อนที่ตามจำนวน pip ที่ระบุ มูลค่าราคาปัจจุบันขึ้นอยู่กับประเภทตราสาร:

หุ้น: "ราคาล่าสุด"
ตราสารอื่นๆ (ตำแหน่ง Long): "ราคาBid"
ตราสารอื่นๆ (ตำแหน่งShort): "ราคาAsk "

9. คำสั่ง Take Profit
กำหนดคำสั่งเพื่อปิดดีล เงื่อนไขราคา: ราคาBid ปัจจุบัน (สำหรับดีลBUY) หรือราคาAsk ปัจจุบัน (สำหรับดีลSELL) ไปถึงระดับ Take Profit รับประกันราคาคำสั่งซื้อที่ร้องขอ ราคาดำเนินการเท่ากับหรือดีกว่าราคาที่ประกาศในการปิดทำกำไร

10. คำสั่ง Stop Out
คำสั่งหยุดเพื่อปิดดีล เงื่อนไขราคา: ระดับมาร์จิ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับ Stop Out

11. คำจำกัดความ

ประเภทคำสั่ง – Market, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
สถานะคำสั่ง – ใช้งานอยู่, กำลังดำเนินการ (กำลังเติม), เต็ม, ยกเลิก, ถูกปฏิเสธ
ราคาคำสั่งที่ประกาศ – ราคาคำสั่งก่อนที่คำสั่งจะถูกเรียกสำหรับการดำเนินการ
ราคาคำสั่งที่ดำเนินการแล้ว – ราคาสั่งซื้อหลังจากคำสั่งซื้อขายดำเนินการแล้ว
ราคาล่าสุด – ราคาของธุรกรรมที่ดำเนินการล่าสุดบนระบบผู้ให้ราคา ตราสารหุ้นระบุราคาสุดท้ายบนชาร์ตการเงิน
ดีล – ผลของคำสั่งที่ดำเนินการ คำสั่งที่ดำเนินการแล้วเปิดหรือปิดดีล
สถานะดีล – เปิด, กำลังปิด, ปิด, ซื้อขาย