อะไรคือความแตกต่างระหว่างรูแปบบบัญชีตำแหน่ง netting และ hedging?

ซื้อขายบนบัญชีด้วยรูปแบบ netting อย่างไร?

เมื่อทำการซื้อขายด้วยบัญชีแบบ netting คุณสามารถเปิดสถานะได้เพียงตำแหน่งเดียวในตราสารเดียวกัน ดังนั้น:

  • หากคุณเปิดสองคำสั่งในทิศทางเดียวกันตำแหน่งที่เปิดจะเพิ่มขึ้น
  • หากคุณเปิดคำสั่งสองคำสั่งที่มีปริมาณเท่ากันแต่ในทิศทางตรงกันข้าม ตำแหน่งที่มีอยู่จะถูกปิดและจะไม่เปิดคำสั่งใหม่
  • หากเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ตรงข้ามกับคำสั่งซื้อขายที่มีอยู่และมีปริมาณมากกว่า ตำแหน่งปัจจุบันจะย้อนกลับในทิศทางตรงกันข้าม
  • หากเปิดคำสั่งซื้อใหม่ตรงข้ามกับคำสั่งซื้อขายที่มีอยู่และมีปริมาณน้อยกว่า ปริมาณของตำแหน่งปัจจุบันจะลดลง

ซื้อขายบนบัญชีด้วยรูปแบบ hedging อย่างไร?

เมื่อทำการซื้อขายด้วยรูปแบบบัญชีแบบ hedging คุณสามารถเปิดตำแหน่งได้มากเท่าที่คุณต้องการในตราสารเดียวกันในทิศทางที่ต่างกัน ในกรณีที่มีมาร์จิ้นเพียงพอสำหรับการเปิดและถือไว้

หากคุณมีคำสั่งที่เปิดอยู่บนตราสารบางตัวอยู่แล้วและคุณตัดสินใจที่จะเปิดอีกคำสั่งหนึ่ง คุณจะมีสถานะเปิดอีกหนึ่งตำแหน่ง สิ่งที่ต่างจากรูปแบบ netting คือในรูปแบบ hedging การเปิดตำแหน่งใหม่ในตราสารเดียวกันจะไม่มีผลกับตำแหน่งที่เปิดอยู่