มีการดำเนินการใดบ้างบนแพลตฟอร์มเมื่อทำการซื้อขายหุ้น?

1. เงินปันผล:

ในกรณีที่มีสถานะเปิดในหุ้น, ETF และ CFD เงินปันผลจะถูกจ่ายแบบเครดิตหรือเดบิตไปยังบัญชี ณ วันที่ขึ้นสถานะ "XD" ดูกำหนดการของวันที่ขึ้นสถานะ "XD" ที่จะมาถึงในส่วน "กิจกรรมบริษัท" บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ

ตำแหน่ง Long และ Short

  • ลูกค้าที่ถือ ตำแหน่ง Long ในวันที่ขึ้น XD จะได้รับเงินปันผลในรูปแบบของเครดิตเงินสดเข้าบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ค้นหาธุรกรรมในหน้าประวัติบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้าภายใต้ "การปรับปรุงเครดิตเงินสด"
  • ลูกค้าที่ถือ ตำแหน่ง Short ในวันที่ขึ้น XD จะถูกเก็บค่าเงินปันผลในรูปแบบของเดบิตโดยหักเงินสดจากบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ค้นหาธุรกรรมในหน้าประวัติบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้าภายใต้ "การปรับปรุงเครดิตเงินสด"

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

เงินสดปันผลจะถูกหัก/และฝากไปยังยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันจ่ายเงินปันผล เวลา 15:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ค้นหาธุรกรรมในหน้าประวัติ

ในกรณีของตำแหน่ง Long จำนวนเงินปันผลเท่ากับ:

เงินปันผลต่อหุ้น * ปริมาณ

โดยที่:
ปริมาณ = จำนวนสัญญา * ขนาดของ1สัญญา

ในกรณีของตำแหน่ง Short จำนวนเงินปันผลเท่ากับ:

(-1) * เงินปันผลต่อหุ้น * ปริมาณ

โดยที่:
ปริมาณ = จำนวนสัญญา * ขนาดของ1สัญญา

เงินปันผลที่ได้รับในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะต้องเสียภาษีโดยสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ 15% ของจำนวนเงินปันผลที่คุณได้รับจะถูกหักจากบัญชีของคุณโดยมีหมายเหตุว่า "ภาษีเงินปันผล"

เงินปันผลจะถูกเพิ่มไปยังยอดคงเหลือในบัญชีและไม่มีผลต่อผลรวมของตำแหน่ง

2. การแตกพาร์หุ้น

ในกรณีของการแตกพาร์หุ้น การปรับตำแหน่งของลูกค้าที่เหมาะสมจะแสดงในบัญชีซื้อขายตามการแตกพาร์หุ้นที่ประกาศไว้

ขั้นตอนการแตกพาร์

ขั้นตอนการแตกพาร์จะดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ทุกวัน ณ เวลา 15:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ในระหว่างขั้นตอนคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการทั้งหมด (Limit, Stop)ของหุ้นที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออก

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและปริมาณรวมจะถูกคำนวณแยกกันสำหรับดีลที่เปิดทั้งหมดในตำแหน่ง Short และดีลที่เปิดทั้งหมดในตำแหน่ง Long ของตราสาร ดีลเหล่านี้จะถูกกำหนดราคาเปิดใหม่และปริมาณใหม่สำหรับดีลด้วยปริมาณสูงสุดสำหรับดีลLong และ ดีลShortตามลำดับ ในกรณีที่ดีลได้รับหุ้นที่เป็นเศษหุ้น หุ้นดังกล่าวจะถูกชำระบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสด – "การปรับปรุงเงินสดจากการแตกพาร์" ปริมาณของดีลอื่นๆสำหรับตราสารที่เกี่ยวข้องจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 และย้ายไปที่หน้าประวัติ

3. การปรับเศษหุ้น

ในกรณีที่การดำเนินการของบริษัทส่งผลให้เกิดตำแหน่งที่เป็นเศษหุ้น RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนเองในการฝากส่วนที่เป็นเศษหุ้นคงค้างเป็นการปรับเงินสดเพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายของลูกค้า

4. การดำเนินการอื่นๆของบริษัท

กิจกรรมอื่นๆของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด การควบรวมกิจการ, การเข้าซื้อกิจการ, การประมูล, และการแยกกิจการ จะไม่ถูกดำเนินการโดยบริษัท หากกิจกรรมของบริษัทไม่มีการปันผล หรือแตกพาร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะของลูกค้า ณ ราคาตลาดสุดท้ายของช่วงการซื้อขายก่อนกิจกรรมของบริษัท

RoboForex ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการประกาศการดำเนินการของบริษัท