ฉันจะเปิดบัญชีซื้อขายได้อย่างไร

ในการเปิดบัญชีซื้อขาย โปรดทำการลงทะเบียน ในบัญชีซื้อขาย คุณสามารถใช้งานในส่วนของสมาชิก ทำให้คุณจัดการบัญชีที่ไม่ใช่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ (เช่น คำร้องการถอนเงิน)