ประเภทบัญชีFix-Standard
สัญลักษณ์EOSUSD
ขนาด 1 Pip0.01
ขนาดของ 1 ล็อต100
สวอป Short (%)-20
สวอป ยาว (%)-20
เฮดจ์มาร์จิ้น50%
เวลาของช่วงซื้อขาย00:00-24:00
Term currencyUSD