ประเภทบัญชีFix-Standard
สัญลักษณ์DSHUSD
ขนาด 1 Pip0.1
ขนาดของ 1 ล็อต1
สวอป Short (%)-20
สวอป ยาว (%)-20
เฮดจ์มาร์จิ้น50%
เวลาของช่วงซื้อขาย00:00-24:00
Term currencyUSD