กราฟหุ้นและราคาออนไลน์

ใช้ประโยชน์จากกราฟและราคาฟรีเพื่อวิเคราะห์ตลาดและเครื่องมือเฉพาะ RoboForex ให้บริการกราฟของตราสารออนไลน์ฟรีที่คุณสามารถลงทุนได้ เพียงเลือกตราสารที่เหมาะสมหากคุณต้องการดูความเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟ

ตราสารยอดนิยม

ตราสารทั้งหมด

ตราสารราคาปัจจุบัน
ราคาเปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต่ำสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา
การเปลี่ยนแปลงราคา , %
BAC------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :
EBAY------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :
META------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :