กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 135.108 (2020.10.28 14:22:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 5 นาที