กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.21034 (2020.11.27 02:04:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์