กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.17668 (2020.09.18 23:42:34)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์