การวิเคราะห์คลื่นและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์คลื่นคือประเภทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด ตามข้อมูล พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตลาดใดๆ คือคลื่น Elliot ทำการคาดการณ์ตลาดอ้างอิงตามรูปแบบของคลื่นไม่ต้องการตัวชี้วัดใดๆ และถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทการวิเคราะห์ที่ละเอียดที่สุด

20.06.2017

Wave Analysis 20.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

It looks like after completing the diagonal triangle in the wave [5] of c, the EUR/USD pair finished the wave [a] or [w].
19.06.2017

Wave Analysis 19.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

It’s highly likely that the GBP/USD pair is falling in the wave (5).
16.06.2017

Wave Analysis 16.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

It looks like the EUR/USD pair finally completed the wave [a] or [w].
03.12.2014

Expecting the trend reversal. AUD/USD wave analysis

In our previous reviews, “The uptrend is being delayed. Wave analysis of AUD/USD for 25.11.2014”, we discussed a possible scenario how the price may start complete correction (4).