การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

31.10.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 31.10.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair is still being corrected towards 1.1668; it has formed another consolidation range.
30.10.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 30.10.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has reached the target of another descending wave and right now is moving upwards to reach the first target at 1.1668.
27.10.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 27.10.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has reached the predicted target of the third descending wave.
24.10.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 24.10.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has completed another descending wave and right now is being corrected with the target at 1.1800.