การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

24.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 24.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has reached the local target and right now is consolidating.
23.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 23.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has broken 1.1770 upwards and may choose an alternative scenario, which implies that the market may form another structure to extend the correction.
22.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 22.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair is consolidating around 1.1739 without any particular direction.
21.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 21.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair is still forming the descending impulse; right now, it is consolidating at 1.1739.
20.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 20.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair is forming the second descending impulse with the target at 1.1668.
17.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 17.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has completed the first descending impulse and right now is being corrected.
16.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 16.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has completed the ascending correction and right now is forming another impulse to the downside, which may be considered as the start of a new descending wave.
15.11.2017

Forex Technical Analysis & Forecast 15.11.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT)

The EUR/USD pair has broken its consolidation range upwards and may choose an alternative scenario and start another correction to reach 1.1700.