การวิเคราะห์เชิงเทียนของญี่ปุ่น

การวิเคราะห์แท่งเทียนญี่ปุนคือหนึ่งในเครื่องมือคลาสสิกสำหรับการวิเคราะห์ตลาดสกุลเงิน องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของแท่งเทียนที่นี่คือ เปิด ปิด สูง และต่ำ สีของแท่งเทียน ขาวหรือดำ ขึ้นอยู่กับอัตราระหว่างราคาหลักทรัพย์เมื่อแท่งเทียนเปิดและปิด

20.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 20.11.2017 (USD/CAD, AUD/USD,)

At the H4 chart, the AUD/USD pair is still forming the descending channel with Hammer and Engulfing reversal patterns from its upside border, which means that the current tendency may continue.
17.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 17.11.2017 (GOLD, NZD/USD)

As we can see at the H4 chart, the NZD/USD is still falling inside the descending channel and forming reversal patterns to define its borders.
16.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 16.11.2017 (EUR/USD, USD/JPY)

As we can see at the H4 chart, after some significant growth, the EUR/USD formed Engulfing pattern and completed the correction towards the support level, where it formed Hammer and Inverted Hammer patterns.
15.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 15.11.2017 (AUD/USD, USD/CAD)

At the H4 chart, after forming Hammer and Inverted Hammer patterns, which indicated a possible trend reverse, the AUD/USD pair broke them and continued falling.
14.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 14.11.2017 (AUD/USD, USD/CAD)

At the H4 chart, after falling and breaking the support level, the AUD/USD pair formed a slight correction with Hammer reversal pattern at its top.
13.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 13.11.2017 (EUR/USD, USD/CAD)

As we can see at the H4 chart, after some significant decline, the EUR/USD has started forming the horizontal channel.
10.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 10.11.2017 (EUR/USD, USD/CAD)

At the H4 chart, the EUR/USD is still forming the descending channel with Shooting Star, Doji, Harami, and Engulfing reversal patterns at support and resistance levels to define its borders.
09.11.2017

Japanese Candlesticks Analysis 09.11.2017 (EUR/USD, USD/CAD)

At the H4 chart, the USD/CAD pair completed the ascending channel and started the descending one with Engulfing, Shooting Star, Harami, and Doji reversal patterns to define its borders.