การปรับปรุง "Standard Terms of Business" สำหรับลูกค้า RoboForex (CY) Ltd

11.11.2015 / 15:28

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2015 เวอร์ชันอัปเดตของ "Standard Terms of Business" สำหรับลูกค้า RoboForex (CY) Ltd จะมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อหลายหัวข้อ โดยเฉพาะหัวข้อดังต่อไปนี้:

  • ข้อจำกัดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลไร้สัญชาติและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (ข้อ 1.3 ในส่วน "General information")
  • การปรับปรุงเงื่อนไขการฝาก/การถอนเงิน (ข้อ 9.1, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.4, 9.4.1, 9.4.2 ในส่วน "Client money and assets")
  • การปรับปรุงกรณีที่บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงกับลูกค้า (ข้อ 15.4.5 ในส่วน "Termination without default")
  • ข้อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ VPS (ข้อ 19.9 ในส่วน "External platforms")
  • รายละเอียดขั้นตอนการแจ้งปัญหาของลูกค้า (ข้อ 21.3 - 21.8 ในส่วน "Client complaints procedure")
  • คำจำกัดความที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับ "Margin requirements" ในส่วน "Risk disclosure for financial instruments"
  • เงื่อนไขที่ลดลงของการใช้เลเวอเรจ (ข้อ 12 ในส่วน "General provisions of trading terms")
  • สกุลเงินเพิ่มเติม RUB, CNY และ GOLD ที่บัญชีสามารถใช้ได้ (ข้อ 20.1.3.3 ในส่วน "Interpretation")

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวข้างต้น หัวข้อและคำจำกัดความต่อไปนี้สำหรับ "General provisions of trading terms" ได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติม (ข้อ 6.1, 6.2, 14, 25.3, 25.4, 25.6, 41, 44 และ 48) และการเปลี่ยนแปลงมากมายในภาคผนวก 1 ถึงส่วนที่ 8 ของข้อตกลง (ข้อ 25.1 ในส่วน "Arbitrage" ข้อ . 28.1.16 และ 28.1.17 ในส่วน "Interpretation")

เวอร์ชันอัปเดตของ "Standard Terms of Business" สามารถพบได้ที่ส่วน "เอกสาร RoboForex" บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่แจ้งการไม่ยอมรับเอกสารจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2015 จะถือว่าคุณยอมรับโดยอัตโนมัติ

ด้วยความเคารพ
RoboForex

https://th.roboforex.com/about/company/news/show/691-cy-terms-changes-11-2015/