การเปลี่ยนแปลงตางรางเวลาซื้อขาย CFD

26.08.2015 / 11:05

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดราชการในสหราชอาณาจักร (วันหยุดธนาคารฤดูร้อน) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2015 อิควิตี้ CFD UK (*.L) และดัชนี FTSE100 จะซื้อขายตามตารางเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ 31 สิงหาคม 2015 – ไม่มีการซื้อขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2015 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
RoboForex

https://th.roboforex.com/about/company/news/show/649-schedule-trade-change-cfd-08-2015/