Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / สำหรับลูกค้า / การฝาก/การถอน / FasaPay
FasaPay

FasaPay เป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ หนึ่งในระบบชั้นนำของตลาดเอเชีย ผู้ใช้สามารถโอนเงินหรือทำการชำระเงินออนไลน์ได้ทันทีโดยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง ข้อดีของระบบนี้ เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียนที่ง่าย อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การโอนเงินได้ทันทีและความปลอดภัยระดับสูง หากคุณยังไม่มีบัญชี FasaPay คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ FasaPay

ประเทศที่ลงทะเบียน หน่วยงานควบคุม ชื่อบริษัทตามกฎหมาย หมายเลขควบคุม
Belize Belize Government authority with "Certificate of Incorporation" Fasa Centra Solution Ltd 140,545

การฝาก

 • สกุลเงิน: USD
 • ฟรีสำหรับการฝากเงิน: 0%
 • ระยะเวลาดำเนินการ: การฝากเงินแบบทันที
 • ยอดเงินฝาก:
  ตั้งแต่ 10 USD ไปจนถึง 5,000 USD

วิธีการใช้ การฝาก

การถอน  

 • สกุลเงิน: USD
 • ฟรีสำหรับการถอนเงิน: 0,5%   
 • ระยะเวลาดำเนินการ: ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 1 วัน
 • ยอดเงินถอน:
  ตั้งแต่ 0,1 USD ไปจนถึง 1,000,000 USD

วิธีการใช้ การถอน