Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / สำหรับลูกค้า / การฝาก/การถอน / FasaPay
ถามคำถาม
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการหรือ? ถามคำถามของคุณและรับคำตอบแบบออนไลน์!
ใส่การพูดคุย
หรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับทันที
โทรกลับ

FasaPay

FasaPay เป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ หนึ่งในระบบชั้นนำของตลาดเอเชีย ผู้ใช้สามารถโอนเงินหรือทำการชำระเงินออนไลน์ได้ทันทีโดยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง ข้อดีของระบบนี้ เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียนที่ง่าย อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การโอนเงินได้ทันทีและความปลอดภัยระดับสูง หากคุณยังไม่มีบัญชี FasaPay คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ FasaPay

ประเทศที่ลงทะเบียน หน่วยงานควบคุม ชื่อบริษัทตามกฎหมาย หมายเลขควบคุม
Belize Belize Government authority with "Certificate of Incorporation" Fasa Centra Solution Ltd 140,545

โปรดทราบว่าเนื่องจ ากเป็นส่วนหนึ่งของ RoboForex Ltd Company คำขออนุมัติถอนเงินจะได้รับการดำเนินการภายใน 2 วันทำการ

การฝาก

 • สกุลเงิน: USD
 • ฟรีสำหรับการฝากเงิน: 0%
 • ระยะเวลาดำเนินการ: การฝากเงินแบบทันที
 • ยอดเงินฝาก:
  ตั้งแต่ 10 USD ไปจนถึง 5,000 USD

วิธีการใช้ การฝาก

การถอน  

 • สกุลเงิน: USD
 • ฟรีสำหรับการถอนเงิน: 0,5%   
 • ระยะเวลาดำเนินการ: ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 1 วัน  
 • ยอดเงินถอน:
  ตั้งแต่ 0,1 USD ไปจนถึง 5,000 USD

วิธีการใช้ การถอน