Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / การวิเคราะห์ / ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจของตลาดฟอเร็กซ์

เวลา ประเทศ ปริมาณ เหตุการณ์ ก่อนหน้า คาดการณ์ เกิดขึ้นจริง  
06:00 FI
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Confidence (กรกฏาคม) 23.9
06:00 FI
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Industrial Confidence (กรกฏาคม) 9
06:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Gfk การสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค (กรกฏาคม) 10.6 10.6
07:00 ES
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Unemployment Survey (กรกฏาคม) 18.75% 17.80%
07:00 SE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Confidence (MoM) (กรกฏาคม) 102.5 103.1
07:30 SE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Unemployment Rate (กรกฏาคม) 7.2%
08:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
M3 Money Supply (YoY) (กรกฏาคม) 5% 5%
08:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
M3 Money Supply (3m) (กรกฏาคม) 5.1%
08:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Private loans (YoY) (กรกฏาคม) 2.4%
10:00 GB
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CBI การสำรวจการกระจายการค้า - ความเป็นจริง (MoM) (กรกฏาคม) 12% 10%
11:30 IN
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
M3 Money Supply (กรกฏาคม) 7.4%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (กรกฏาคม) -0.8% 3.0%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมขนส่ง (กรกฏาคม) 0.3% 0.4%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Goods Trade Balance (กรกฏาคม) $-66B $-65B
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Wholesale Inventories (กรกฏาคม) 0.4% 0.3%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Continuing Jobless Claims (กรกฏาคม) 1.977M 1.950M
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (กรกฏาคม) 233K 241K
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Chicago Fed National Activity Index (กรกฏาคม) -0.26 0.35
13:00 MX
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Trade Balance, $ (กรกฏาคม) $-1.079B
13:00 MX
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Trade Balance s/a, $ (กรกฏาคม) $-0.733B
14:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
EIA Natural Gas Storage change (กรกฏาคม) 28B 28B
15:00 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Kansas Fed manufacturing activity (กรกฏาคม) 23
17:00 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
7-Year Note Auction (กรกฏาคม) 2.056%
20:00 CO
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Interest rate (กรกฏาคม) 5.75%
21:00 KR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
BOK Manufacturing BSI (กรกฏาคม) 81
23:00 KR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Service Sector Output (กรกฏาคม) -0.3%
23:00 KR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Industrial Output Growth (กรกฏาคม) 0.2%
23:00 KR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Industrial Output (YoY) (กรกฏาคม) 0.1%
23:01 GB
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Gfk ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (กรกฏาคม) -10 -11
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Overall Household Spending (YoY) (กรกฏาคม) -0.1% 0.6%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Unemployment Rate (กรกฏาคม) 3.1% 3.0%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Jobs/applicants ratio (กรกฏาคม) 1.49 1.50
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ดัชนี CPI แห่งชาติไม่รวมอาหาร, พลังงาน (YoY) (กรกฏาคม) 0%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ดัชนี CPI แห่งชาติไม่รวมอาหารสด (YoY) (กรกฏาคม) 0.4% 0.4%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ (YoY) (กรกฏาคม) 0.4%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ดัชนีโตเกียว CPI ไม่รวมอาหาร, พลังงาน (YoY) (กรกฏาคม) -0.2%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียว (YoY) (กรกฏาคม) 0%
23:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ดัชนีโตเกียว CPI ไม่รวมอาหารสด (YoY) (กรกฏาคม) 0.0% 0.1%
23:50 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Retail Trade (YoY) (กรกฏาคม) 2.0% 2.3%
23:50 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Retail Trade s.a (MoM) (กรกฏาคม) -1.6%
23:50 JP
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Large Retailer's Sales (กรกฏาคม) -0.6%
23:50 JP
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
BOJ Summary of Opinions (กรกฏาคม)
01:30 AU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Producer Price Index (YoY) (กรกฏาคม) 1.3%
01:30 AU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Producer Price Index (QoQ) (กรกฏาคม) 0.5%
05:30 FR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Gross Domestic Product (QoQ) (กรกฏาคม) 0.5% 0.5%
06:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ดัชนีราคานำเข้า (YoY) (กรกฏาคม) 4.1% 3.0%
06:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ดัชนีราคานำเข้า (MOM) (กรกฏาคม) -1.0% -0.6%
06:00 NO
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Retail Sales (กรกฏาคม) 1.3%
06:00 GB
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ราคาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ s.a (MoM) (กรกฏาคม) 1.1% 0.0%
06:00 GB
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ราคาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ n.s.a (YoY) (กรกฏาคม) 3.1% 2.7%
06:45 FR
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Consumer Price Index (EU norm) (YoY) (กรกฏาคม) 0.8% 0.8%
06:45 FR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Spending (MoM) (กรกฏาคม) 1.0% -0.3%
07:00 ES
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Gross Domestic Product - Estimated (YoY) (กรกฏาคม) 3.0% 3.1%
07:00 ES
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Gross Domestic Product - Estimated (QoQ) (กรกฏาคม) 0.8% 0.9%
07:00 ES
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
HICP (YoY) (กรกฏาคม) 1.6% 1.6%
07:00 CH
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
KOF Leading Indicator (กรกฏาคม) 105.5 106.0
07:00 TR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Economic confidence index (กรกฏาคม) 98.9
07:00 AT
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Producer Price Index (MoM) (กรกฏาคม) -0.4%
07:00 AT
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Producer Price Index (YoY) (กรกฏาคม) 2%
07:00 AT
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Gross Domestic Product (QoQ) (กรกฏาคม) 0.7%
07:00 DK
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Industrial Outlook (กรกฏาคม) 2
07:30 SE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Gross Domestic Product (QoQ) (กรกฏาคม) 0.4%
07:30 SE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Gross Domestic Product (YoY) (กรกฏาคม) 2.2%
07:30 SE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Retail Sales (MoM) (กรกฏาคม) 0.4%
07:30 SE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Retail Sales (YoY) (กรกฏาคม) 2.4%
08:00 NO
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Registered Unemployment n.s.a (กรกฏาคม) 2.6%
08:00 NO
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Registered Unemployment s.a (กรกฏาคม) 94.61K
08:00 AT
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Purchasing Manager Index (กรกฏาคม) 60.7
08:30 PT
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Confidence (กรกฏาคม) 1.7
08:30 PT
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Business Confidence (กรกฏาคม) 2.1
09:00 GR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Producer Price Index (YoY) (กรกฏาคม) 3.9%
09:00 BE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Price Index (MoM) (กรกฏาคม) -0.15%
09:00 BE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Price Index (YoY) (กรกฏาคม) 1.6%
09:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Economic Sentiment Indicator (กรกฏาคม) 111.1 110.8
09:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Business Climate (กรกฏาคม) 1.15 1.13
09:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Industrial Confidence (กรกฏาคม) 4.5 4.3
09:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (กรกฏาคม) -1.7 -1.7
09:00 EU
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Services Sentiment (กรกฏาคม) 13.4 13.4
10:00 IE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Retail Sales (YoY) (กรกฏาคม) 3.3%
10:00 IE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Retail Sales (MoM) (กรกฏาคม) 0.8%
12:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Harmonised Index of Consumer Prices (MoM) (กรกฏาคม) 0.2% 0.3%
12:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Consumer Price Index (YoY) (กรกฏาคม) 1.6% 1.5%
12:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Price Index (MoM) (กรกฏาคม) 0.2% 0.2%
12:00 DE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) (กรกฏาคม) 1.5% 1.4%
12:00 TR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Foreign Arrivals (กรกฏาคม) 16.27%
12:00 BR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Inflation Index/IGP-M (กรกฏาคม) -0.67%
12:00 BR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Unemployment Rate (กรกฏาคม) 13.3%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) (กรกฏาคม) 2.0% 0.7%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) (กรกฏาคม) 2.4% 1.4%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Employment cost index (กรกฏาคม) 0.8% 0.6%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (กรกฏาคม) 1.9% 1.3%
12:30 US
คาดว่ามีความผันผวนสูง
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (กรกฏาคม) 1.4% 2.6%
12:30 CA
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Gross Domestic Product (MoM) (กรกฏาคม) 0.2%
13:00 CL
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Industrial Production (YoY) (กรกฏาคม) 1.9%
14:00 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Michigan Consumer Sentiment Index (กรกฏาคม) 93.1
14:30 BR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Primary Budget Surplus (กรกฏาคม) -30.7B
14:30 BR
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Nominal Budget Balance (กรกฏาคม) -66.989B
17:00 US
คาดว่ามีความผันผวนปานกลา
Baker Hughes US Oil Rig Count (กรกฏาคม) 764
19:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC USD NC net positions (กรกฏาคม) $102.4K
19:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC Gold NC net positions (กรกฏาคม) $60.1K
19:30 US
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC Oil NC net positions (กรกฏาคม) 396.5K
19:30 AU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC AUD NC net positions (กรกฏาคม) $51.4K
19:30 JP
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC JPY NC net positions (กรกฏาคม) -126.9K
19:30 EU
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC EUR NC net positions (กรกฏาคม) €91.3K
19:30 GB
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
CFTC GBP NC net positions (กรกฏาคม) -16.5K
21:00 MX
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Fiscal Balance, pesos (กรกฏาคม) 14.19B
23:01 IE
คาดว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
Consumer Confidence (กรกฏาคม) 105