Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / การวิเคราะห์ / ฟรี กราฟฟอเร็กซ์สด

ฟรี กราฟฟอเร็กซ์สด

การอ้างอิง EURUSD

EURUSD = 1.17404 (2017.07.27 05:28:37)

คำเตือนความเสี่ยง: ผลของการดำเนินการซื้อขายก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์เดียวกันในอนาคต
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURUSD และช่วงเวลาคือ 5 นาที