Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ข่าวสาร RoboForex / เปลี่ยนกำหนดการซื้อขายสำหรับ CFD ในดัชนี DE30Cash
เปลี่ยนกำหนดการซื้อขายสำหรับ CFD ในดัชนี DE30Cash

30.09.2016 / 16:02

เรียนลูกค้าและพาร์มเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศเยอรมนี (Tag der Deutschen Einheit) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2016 ตราสาร CFD บนดัชนี DE30Cash จะซื้อขายได้ตามกำหนดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง*

การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายสำหรับตราสาร CFD ในดัชนี DE30Cash


  • 3 ตุลาคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2016 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* - กำหนดเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ
RoboForex