Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ข่าวสาร RoboForex / เปลี่ยนกำหนดการซื้อขายสำหรับ CFD ในดัชนี FTSE 100
ถามคำถาม
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการหรือ? ถามคำถามของคุณและรับคำตอบแบบออนไลน์!
ใส่การพูดคุย
หรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับทันที
โทรกลับ

เปลี่ยนกำหนดการซื้อขายสำหรับ CFD ในดัชนี FTSE 100

24.08.2016 / 17:24

เรียนลูกค้าและพาร์มเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหราชอาณาจักร (วันหยุดของธนาคารในช่วงฤดูร้อน) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม 2016 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายสำหรับตราสาร CFD ในดัชนี FTSE 100*

การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายสำหรับตราสาร CFD ในดัชนี FTSE 100


  • 29 สิงหาคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2016 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* - กำหนดเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ
RoboForex