Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ข่าวสาร RoboForex / การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาซื้อขาย
ถามคำถาม
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการหรือ? ถามคำถามของคุณและรับคำตอบแบบออนไลน์!
ใส่การพูดคุย
หรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับทันที
โทรกลับ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาซื้อขาย

25.08.2017 / 12:41

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องในวันหยุดราชการในสหราชอาณาจักร (วันหยุดธนาคาร) วันที่ 28 สิงหาคม 2017, UK100Cash จะถูกซื้อขายเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้*

กำหนดเวลาซื้อขาย UK100Cash:


  • วันที่ 28 สิงหาคม 2017 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 29 สิงหาคม 2017 - เริ่มต้นการซื้อขายตามปกติ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ด้วยความเคารพ
RoboForex