Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / คำถามที่พบบ่อย / การตรวจสอบคืออะไรและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใด
การตรวจสอบคืออะไรและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใด

การตรวจสอบคือการยืนยันเอกสารข้อมูลส่วนตัวของคุณ

จุดประสงค์หลักของการยืนยันตัวตนคือเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับเงินและส่วนสมาชิกของคุณ นอกจากนี้ ลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบจะสามารถเข้าถึงบริการเสริมต่าง ๆ มากมาย ในกระบวนการดังกล่าว คุณต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ การยืนยันหนังสือเดินทาง (การยืนยันตัวตนของคุณด้วยเอกสาร) และการยืนยันที่อยู่ (การยืนยันที่พักอาศัยหรือที่อยู่จริงของคุณด้วยเอกสาร)