Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / คำถามที่พบบ่อย / คำสั่งหยุด ทำงานอย่างไร
คำสั่งหยุด ทำงานอย่างไร

คำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss)
คำสั่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดการสูญเสียทางการเงินในเหตุการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์ในตลาด ถ้าราคาตลาดไปถึงระดับที่กำหนดไว้ในคำสั่งหยุด ตำแหน่งจะถูกเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติ คำซื้อดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับตำแหน่งเปิดหรือคำสั่งที่รอดำเนินการเสมอ ในการดำเนินการคำสั่งจะใช้ราคา Bid (สำหรับตำแหน่ง Long) หรือราคา Ask (สำหรับตำแหน่ง Short)
 
คำสั่งตั้งจุดทำกำไร (Take Profit)
คำสั่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรหากราคาถึงระดับที่คาดการณ์ ถ้าราคาในตลาดถึงระดับของการทำกำไร ธุรกรรมจะถูกปิดพร้อมกำไร คำสั่งดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับตำแหน่งเปิดหรือคำสั่งที่รอดำเนินการเสมอ ในการดำเนินการคำสั่งจะใช้ราคา Bid (สำหรับตำแหน่ง Long) หรือราคา Ask (สำหรับตำแหน่ง Short)