Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / คำถามที่พบบ่อย / คำสั่งรออนุมัติคือคำสั่งประเภทใด?
ถามคำถาม
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการหรือ? ถามคำถามของคุณและรับคำตอบแบบออนไลน์!
ใส่การพูดคุย
หรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับทันที
โทรกลับ

คำสั่งรออนุมัติคือคำสั่งประเภทใด?

คำสั่งรออนุมัติคือคำสั่งที่จะซื้อหรือขายตราสารทางการเงินของลูกค้าในราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต

มีคำสั่งรออนุมัติ 4 ประเภท:

  1. Buy Limit - ซื้อ เมื่อราคา "Ask" ในอนาคตเท่ากับมูลค่าที่กำหนด ระดับของราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของคำสั่งที่วาง การดำเนินคำสั่งประเภทนี้หมายความว่าธุรกรรมจะถูกดำเนินการตามราคาที่กำหนดในคำสั่งหรือที่ราคาซึ่งต่ำกว่า คำสั่งประเภทนี้โดยปกติแล้วมักวางโดยคาดหวังว่าราคาของตราสารจะลดลงไปยังระดับหนึ่ง จะเพิ่ม
  2. Buy Stop - ซื้อ เมื่อราคา "Ask" ในอนาคตเท่ากับมูลค่าที่กำหนด ระดับของราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของคำสั่งที่วาง การดำเนินคำสั่งประเภทนี้หมายความว่าธุรกรรมจะถูกดำเนินการตามราคาที่เป็นอยู่ในตอนนั้นเมื่อคำสั่งถูกดำเนินการ ซึ่งอาจแตกต่างกันจากราคาที่กำหนดในคำสั่ง คำสั่งประเภทนี้โดยปกติแล้วมักวางโดยคาดหวังว่าราคาของตราสารจะเพิ่มขึ้นไปยังระดับหนึ่ง จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
  3. Sell ​​Limit - ขาย เมื่อราคา "Bid" ในอนาคตเท่ากับมูลค่าที่กำหนด ระดับของราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของคำสั่งที่วาง การดำเนินคำสั่งประเภทนี้หมายความว่าธุรกรรมจะถูกดำเนินการตามราคาที่กำหนดในคำสั่งหรือที่ราคาซึ่งสูงกว่า คำสั่งประเภทนี้โดยปกติแล้วมักวางโดยคาดหวังว่าราคาของตราสารจะเพิ่มขึ้นไปยังระดับหนึ่ง จะลดลง
  4. Sell ​​Stop - ขาย เมื่อราคา "Bid" ในอนาคตเท่ากับมูลค่าที่กำหนด ระดับของราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของคำสั่งที่วาง การดำเนินคำสั่งประเภทนี้หมายความว่าธุรกรรมจะถูกดำเนินการตามราคาที่เป็นอยู่ในตอนนั้นเมื่อคำสั่งถูกดำเนินการ ซึ่งอาจแตกต่างกันจากราคาที่กำหนดในคำสั่ง คำสั่งประเภทนี้โดยปกติแล้วมักวางโดยคาดหวังว่าราคาของตราสารจะเพิ่มขึ้นไปยังระดับหนึ่ง จะลดลงไปเรื่อย ๆ