Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ถามคำถาม
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการหรือ? ถามคำถามของคุณและรับคำตอบแบบออนไลน์!
ใส่การพูดคุย
หรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับทันที
โทรกลับ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ROBOFOREX ไม่ยอมรับการฟอกเงินและสนับสนุนการต่อต้านการฟอกเงิน Roboforex ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยหน่วยงาน AML/CFT ของประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้กฎหมาย Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) หน่วยงานระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์ในการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน

ROBOFOREX LP กำหนดนโยบายเพื่อยับยั้งการฟอกเงินดังต่อไปนี้

  • ให้ลูกค้าแสดงหลักฐานการระบุตัวตนที่ถูกต้องชัดเจน
  • เก็บรักษาข้อมูลการระบุตัวตน
  • ตัดสินใจว่าลูกค้าเป็นผู้ก่อการร้ายที่ไม่ทราบชื่อหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการก่อการร้าย โดยตรวจสอบกับรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย
  • แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลที่ให้มาจะถูกใช้ในการตรวจสอบตัวตน
  • ติดตามธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
  • ไม่รับเงินสด หนังสือสั่งจ่ายเงิน ธุรกรรมของบุคคลที่สาม การแลกเปลี่ยนเงินตราภายในหรือการโอนเงินผ่าน Western Union

การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย/อาชญากรรมถูกโอนย้ายผ่านระบบการเงินในวิธีการดังกล่าว เพื่อทำให้ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยทั่วไปการฟอกเงินมี 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ขั้นแรก เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดจะเข้ามาอยู่ในระบบการเงิน
  • ขั้นที่สอง เงินจะถูกโอนหรือเคลื่อนย้ายไปยังบัญชีอื่น (เช่น บัญชีในอนาคต) ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงิน (เช่น ดำเนินการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยมาก หรือการโอนเงินในบัญชีไปยังบัญชีอื่น)
  • และสุดท้าย เงินถูกนำกลับเข้ามาใหม่ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นเงินดังกล่าวจะกลายเป็นเงินที่มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น การปิดบัญชีอนาคตและการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร)

บัญชีซื้อขายเป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการฟอกเงินหรือปกปิดเจ้าของเงินที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีซื้อขายสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งช่วยปิดบังแหล่งที่มา การถอนเงินโดยตรงจาก Roboforex จะกลับไปยังแหล่งที่มา เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน

การต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศได้กำหนดให้สถาบันทางการเงินเฝ้าระวังการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อบัญชีของลูกค้าและใช้โปรแกรมที่เป็นแนวทางในการยับยั้ง ตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

แนวทางเหล่านี้ได้รับการดำเนินการเพื่อปกป้อง ROBOFOREX และลูกค้า

หากมีคำถาม/ความคิดเห็น โปรดติดต่อ Roboforex Compliance ที่ compliance@roboforex.com